Хүний нөөц

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн, хараат бус, мэргэжлийн, чанартай үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлсэн аудитын тэргүүлэх компани болохын зэрэгцээ, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын мэргэжлийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.

1. Ажилтны овог нэр:
 • Ренчин овогтой Батжаргал
2. Мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн гишүүнчлэл
 • ММНБИ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • Монголын Аудиторын Холбооны гишүүн
 • Монгол Улсын Мэргэшсэн үнэлгээчний институтийн гишүүн
3. Ажлын түүх
 • Монгол улсын гавъяат эдийн засагч, доктор, профессор, Зөвлөх Аудитор
 • Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч, Аудитор
 • Санхүүгийн бүртгэл, аудитын ажил хийх чилэлээр 34 жил ажилласан
 • Сангийн яаманд нягтлан бодох бүртгэл, аудитын бодлого боловсруулах чиглэлээр 18 жил ажилласан
 • Санхүүгийн удирдлага, аудитын зөвлөхөөр 15 жил ажилласан
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын орчуулга, тайлбарыг 3 удаа хийж нийтдавхардсан тоогоор 5000 гаруй хүнд сургалт явуулсан
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын арга зүйн 30 гаруй ном, гарын авлага бичиж нийт 3200 гаруй нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтнуудад сургалт явуулж, зөвлөгөө өгсөн.
 • Бизнесийн болон төрийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулахад 200
  гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож зөвлөн, удирдаж зохион байгуулах
  ажлыг хийсэн туршлагатай

1. Ажилтны овог нэр:
 • Чойдорж овогтой Гүндбаяр /Магистр/
2. Мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн гишүүнчлэл
 • ММНБИ-ийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн
 • Монголын Аудиторын Холбооны гишүүн
 • Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтийн гишүүн
3. Ажлын түүх

Ч. Гүндбаяр нь Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч, ажлын арвин туршлагатай мэргэшсэн аудитор. Ажлын туршлага ихэвчлэн аудит болон Нягтлан бодох бүртгэлийн ажлын туршлага дээр тулгуурладаг. Сүлд- Аудит ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч тэрээр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд нягтлан бодох
бүртгэл болон санхүүгийн зөвлөх, аудитын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа санхүүгийн мэргэжлээр 28 жил ажилласан туршлагатай.

 • 2004 оноос одоог хүртэл “Сүлд-Аудит” ХХК-ийн Ерөнхий захирал
 • 1996-1999 онд “Бага Мянган Аудит” ХХК-д Аудитор
 • 1990-2004 онд “Дэвшил трейд” ХХК-д Ерөнхий Нягтлан бодогч, дэд захирал
 • 1983-1986 онд Завхан аймгийн Отгон сумын “Оргил нэгдэл”-д нягтлан бодогч

1. Ажилтны овог нэр:
 • Сандагаа овогтой Лхагважав
2. Мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн гишүүнчлэл
 • Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн гишүүн
 • Монголын мэргэшсэн татварын гишүүн
 • Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтийн гишүүн
3. Ажлын түүх
 • 2010 оноос одоог хүртэл Сүлд-Аудит ХХК-д Аудитор
 • 2009-2010 онд Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн дарга
 • 2006-2009 онд Чингэлтэй дүүргийн Татвар төлөгчидтэй харилцах хэлтсийн дарга
 • 2002-2006 онд Сонгино хайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн дарга
 • 1999-2002 онд Улаанбаатар хотын Татвар төлөгчидтэй харилцах хэлтсийн дарга
 • 1991-1999 онд Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн Татварын Хяналтын дарга
 • 1978-1990 онд Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-т Нягтлан бодогч
 • 1978-1983 онд ХААЯ-ны харьяа мэргэжил дээшлүүлэх институтэд багш

1. Ажилтны овог нэр:
 • Батжаргал овогтой Наранбаатар
2. Мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн гишүүнчлэл
 • ММНБИ-ийн гишүүн
 • Монголын Аудиторын Холбооны гишүүн
 • Монгол Улсын Мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн гишүүн
3. Ажлын түүх

Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч, Аудитор Санхүү, удирдлагын бүртгэл, шинжилгээний багшаар 10 жил
ажилласан, Уул уурхайн “Кожеговь” ХХК, “АРЕВА Монгол” ХХК-д ерөнхий нягтлан бодогчоор 5 жил
ажилласан. Аудит, нягтлан бодох бүртгэл, үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн, Бизнесийн үнэлгээний
арга зүй болон дунд шатны нягтлан бодох бүртгэлийн ном бичиж 1200 хүнд мэргэжлийн хичээл
заасан туршлагатай. Бизнесийн болон төрийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого
боловсруулахад 49 байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож удирдаж зохион байгуулсан
туршлагатай.

 • 2006 оноос одоог хүртэл Сүлд-Аудит ХХК-д Аудитор
 • 2000-2007 онд МУИС, ЭЗС-ийн Санхүү бүртгэлийн багш
 • 2004-2007 онд ММНБИ-ийн багш
 • 1999-2002 онд Улаанбаатар хотын Татвар төлөгчидтэй харилцах хэлтсийн дарга
 • 2002-2004 онд Coge Gobi ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч